De verantwoordelijkheden van een boekhouder

Een boekhouder is meestal een beroepsbeoefenaar op het gebied van accountancy of fiscale accountancy. Hij is belast met de berekening van de financiële passiva en activa van een onderneming of organisatie, zodat er voldoende middelen zijn om de onderneming op een soepele en ordelijke manier in stand te houden en te voldoen aan de verplichtingen die de onderneming heeft tegenover haar belanghebbenden. In Canada hebben accountants doorgaans een vergunning van de regering om verschillende soorten openbare diensten te verrichten. Over het algemeen bieden deze accountants diensten aan op het gebied van boekhouding, belastingvoorbereiding en accountantscontrole. Daarnaast kunnen ze ook de financiële rapporten en balansen opstellen voor elk bedrijf dat dat nodig heeft.

accountant

Er zijn verschillende soorten boekhoudkundige praktijken waarin een accountant gespecialiseerd kan zijn, zoals openbare boekhouding, management accounting, interne en externe boekhouding, project accounting, forensische boekhouding en verzekeringen. De meeste accountants die een carrière in de accountancy willen, kiezen ervoor om een Certified Public Accountant (CPA) te worden. Om in aanmerking te komen voor de CPA-benaming moet de betrokkene slagen voor zowel het beroepsaccountantsexamen als voor de examens die worden afgenomen door het Institute of Chartered Accountants of Canada (ICAC). Daarna volgt een lang en intensief examenprogramma met onder meer schriftelijke verslagen, casestudys en een multiple choice-examen, waarmee de kandidaat aan de eisen voor de CPA-benaming kan voldoen.

Een ander soort accountant is de forensisch accountant. Dit type accountant onderzoekt fraude en strafzaken waarbij boekhoudkundige praktijken betrokken zijn. Forensische accountants doen meestal onderzoek naar bedrijfscriminaliteit waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van witwassen, fraude of andere criminele activiteiten. In de Verenigde Staten wordt het merendeel van de zaken van bedrijfscriminaliteit behandeld door forensisch accountants.